English

Tags: Bộ Giáo dục và Đào tạo

DTU nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/11/2016

Sáng ngày 16/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp. Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 34 ngày Nhà giáo Việt Nam đồng thời tuyên dương khen thưởng...