English

Tags: Bộ Giáo dục và Đào tạo

DTU nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

DTU nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/11/2016

Sáng ngày 16/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp. Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 34 ngày Nhà giáo Việt Nam đồng thời tuyên dương khen thưởng...