English

Tags: Bệnh viên Đà Nẵng

Rộn ràng Ngày hội Hiến máu Nhân đạo tại Đại học Duy Tân

Rộn ràng Ngày hội Hiến máu Nhân đạo tại Đại học Duy Tân

03/02/2018

Sáng 2/2/2018, Đoàn trường Đại học Duy Tân phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo đợt thứ 2 trong năm 2018...

Lan tỏa Tinh thần Hiến máu Cứu người tại Đại học Duy Tân

Lan tỏa Tinh thần Hiến máu Cứu người tại Đại học Duy Tân

07/06/2018

Hiến máu nhân đạo là hoạt động được triển khai thường xuyên tại Đại học Duy Tân nhằm giáo dục cho tuổi trẻ nhà trường tinh thần nhân đạo “hiến máu cứu người”, “chung tay vì cộng đồng”. Hoạt động nhân đạo ý nghĩa này cũng là dịp để sinh viên, giảng viên và cán bộ Nhà trường góp phần xây dựng Đà Nẵng...