English

Tags: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Hiến máu Nhân đạo - Nghĩa cử Cao đẹp của Tuổi trẻ Duy Tân

Hiến máu Nhân đạo - Nghĩa cử Cao đẹp của Tuổi trẻ Duy Tân

21/09/2013

Phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng động, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên, Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân phối hợp cùng Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng...