English

Tags: Bệnh ung thư

Hội thảo Quốc tế về Phòng chống và Kiểm soát Ung thư tại Đại học Duy Tân

Hội thảo Quốc tế về Phòng chống và Kiểm soát Ung thư tại Đại học Duy Tân

12/11/2018

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Phòng và Kiểm soát Ung thư do Đại học (ĐH) Duy Tân phối hợp với Ban Quản lý Dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (FIRST) tổ chức ngày 9-11-2018 đã thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự. ..