English

Tags: Bảng xếp hạng Webometrics

Các Đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng Webometrics đầu năm 2021

27/02/2021

Webometrics vừa đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ nửa năm, hàng năm. Thời điểm đầu năm 2021, vị trí xếp hạng thuộc Top 10 trường đại học (ĐH) hàng đầu Việt Nam có ít nhiều thay đổi. Top 10 trường đại học của Việt Nam do Webometrics xếp hạng, gồm:...

4 đại học Việt Nam giữ vững Top đầu trên bảng xếp hạng Webometrics 2021

02/08/2021

Webometrics vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ nửa năm. Các trường đại học lọt Top 10 của Việt Nam vào thời điểm tháng 7/2021 không có nhiều thay đổi so với bảng xếp hạng lúc đầu năm 2021.

Webometrics xếp hạng các trường đại học của Việt Nam 2022

17/08/2022

Webometrics vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới tháng 7-2022. Có 184 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng đợt này, tăng 6 trường so với kỳ trước. Các đại học khác cũng đều tăng trong đó: Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM tăng 119 bậc, xếp hạng 1.625 thế giới; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tăng 108 bậc, xếp vị trí 1.776 thế giới; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tăng 187 bậc...