English

Tags: ABeam Consulting Việt Nam

Trường ĐH Duy Tân, ABeam Consulting Việt Nam hợp tác về nguồn nhân lực

Trường ĐH Duy Tân, ABeam Consulting Việt Nam hợp tác về nguồn nhân lực

08/04/2022

Theo ông Nguyễn Hữu Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, sự có mặt của Abeam Consulting là minh chứng cho sự xúc tiến phát triển lĩnh vực công nghệ cao của TP Đà Nẵng. Với 27 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Duy Tân tự tin có đủ khả năng để cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty. Bên cạnh chăm lo công tác đào tạo, Duy Tân luôn nỗ lực hợp tác với các doanh nghiệp...