English

Tags: 10 năm Ngày hội Việc làm

DTU và Báo Người Lao động Kỷ niệm 10 năm tổ chức Ngày hội Việc làm

DTU và Báo Người Lao động Kỷ niệm 10 năm tổ chức Ngày hội Việc làm

04/06/2016

Sáng ngày 2/6/2016, Đại học Duy Tân phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 Ngày hội Việc làm tại Hội trường 713 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...