English

Tags: 17 năm thành lập trường, ĐH Duy Tân, những thành tựu đạt được

Chất lượng đào tạo là mục tiêu sống còn của nhà trường

10/11/2011

Trường Đại học Duy Tân được thành lập ngày 11/11/1994 theo Quyết định số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 17 năm qua, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo bậc ĐH, CĐ, CĐ nghề, TCCN...