English

Tags: đêm hội “Chung sức vì Tài sắc Việt”

Đại học Duy Tân cháy hết mình trong Đêm hội “Chung sức vì Tài sắc Việt”

27/10/2013

Cùng với nhiều đội tuyển đến từ các trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Đà Nẵng, sinh viên Đại học Duy Tân đã cháy hết mình trong đêm hội “Chung sức vì Tài sắc Việt” diễn ra tại trường Đại học...