English

Tags: đổi mới giáo dục

Giải quyết vấn đề quan niệm là cơ sở cho đổi mới giáo dục

29/08/2011

Đó là lời phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Phan Chu Trinh tại Hội nghị các trường Đại học - Cao Đẳng ngoài công lập khu vực miền Trung...

Hội thảo về 20 năm Xã hội hóa Giáo dục

21/08/2013

Sáng ngày 18/8/2013, Đại học Duy Tân phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam tổ chức hội thảo về “20 năm Xã hội hóa Giáo dục”. Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của các giáo sư...