English

Tags: đồng bào lũ lụt

Thầy trò Duy Tân với đồng bào lũ lụt

04/11/2010

Từ ngày 27 đến ngày 31/10/2010, với tinh thần 'Tương thân tương ái', sự quan tâm, động viên và chia sẻ, Ban Giám Hiệu Đại học Duy Tân đã trích 250 triệu đồng mua gạo, vở và bút viết tặng các em học sinh...