English

Tags: đề tài cấp bộ

Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ duy nhất của khối ngoài công lập

Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ duy nhất của khối ngoài công lập

03/08/2011

Ngày 26/07/2011 vừa qua, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức ra quyết định số 4938/BGDĐT-KHCNMT thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ...

“Lịch sử Văn học Quảng Nam thế kỷ XX” - Đề tài tương đương cấp Bộ

“Lịch sử Văn học Quảng Nam thế kỷ XX” - Đề tài tương đương cấp Bộ

17/08/2011

Nhiều năm liền là giảng viên của ĐHSP Huế, ĐHSP Đà Nẵng, từ tháng 06/2011, TS. Phan Ngọc Thu chính thức về công tác tại Đại học Duy Tân đảm đương chức vụ Phó Hiệu trưởng kiêm Tổng Biên Tập...