English

Tags: điểm chuẩn Đại học năm 2020

Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn đầu vào năm 2020

18/09/2020

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học (ĐH) Duy Tân thông báo điểm chuẩn vào Đại học năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và theo học bạ như sau...