English

Tags: Đánh giá ngoài

Kết thúc đợt đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân

29/05/2009

Chiều ngày 28/05/2009, tại K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cùng với đại diện trường Đại học Duy Tân đã ký biên bản xác nhận...

Khảo sát Sơ bộ Phục vụ Đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân

29/11/2016

Sáng ngày 29/11/2016, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có buổi làm việc và Khảo sát sơ bộ với Đại học Duy Tân tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Khai mạc Khảo sát Chính thức Phục vụ Đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân

28/12/2016

Sáng ngày 27/12/2016, tại Hội trường 613 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân...

Bế mạc Khảo sát Chính thức Phục vụ Đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân

31/12/2016

Chiều ngày 30/12/2016, tại Hội trường 613 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài tại Đại học Duy Tân...