English

Tags: Đạp xe xuyên Việt

Hành trình Đạp xe Xuyên Việt của Sinh viên DTU

19/09/2014

Khát khao được trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống, văn hóa của con người và “gieo mầm” yêu thương trên hành trình khám phá mảnh đất Việt Nam tươi đẹp, sinh viên Trần Huỳnh Tuấn Sơn...