English

Tags: Đại học-Cao đẳng

Khai mạc Giải Bóng đá khối các trường Ngoài Công lập

18/04/2014

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các trường Đại học - Cao đẳng Ngoài Công lập, đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, giảng viên các trường, sáng 18/4/2014...