English

Tags: Đại học Upon Ratchathani

Đoàn Đại học Upon Ratchathani(Thái Lan) viếng thăm và làm việc với Đại học Duy Tân

13/03/2009

Chiều 11/03/2009, Ban Giám Hiệu trường Đại học Duy Tân đã có buổi tiếp đoàn Đại học  Upon-Ratchathani (Thái Lan).Chuyến thăm lần này của đoàn Đại học Upon-Ratchathani ni nhằm có...