English

Tags: Đại học Padova

Hội thảo “Peptaibols - Thuốc Bảo vệ Thực vật có Nguồn gốc Tự nhiên”

Hội thảo “Peptaibols - Thuốc Bảo vệ Thực vật có Nguồn gốc Tự nhiên”

20/11/2017

Ngày 16/11/2017, Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo “Peptaibols - Thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên” do PGS. TS. Luca Sella đến từ trường Đại học Padova, Ý báo cáo...