English

Tags: Đại học Liêu Ninh

Đại học Liêu Ninh đến thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân

13/01/2011

Sáng ngày 12/01/2011, đoàn Đại học Khoa Học và Công Nghệ Liêu Ninh (Trung Quốc) đã đến thăm và làm việc với Đại học Duy Tân tại phòng 706, K7/25 Quang Trung. Đón tiếp đoàn có thầy Lê Đức Toàn- Phó Hiệu...