English

Tags: Đại học Dong-Eui

Đại học Duy Tân ký kết MOU với Đại học Dong-Eui, Hàn Quốc

11/08/2022

Chiều 8/8/2022, Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch của Đại học Duy Tân và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thông tin & Truyền thông AI Grand của Đại học Dong-Eui đã tổ chức Lễ ký kết MOU tại Cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của GS. TS. Jeong Seok Chan - Giám đốc Trung tâm Nghiên