English

Tags: Đại học Công nghệ Đồng Nai

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai

02/07/2016

Sáng 30/6/2016, Lễ ký kết Hợp tác Toàn diện giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai đã diễn ra tại Hội trường 713, cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...