English

Tags: Đặng Thị Kim Liên

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI

02/11/2010

Sáng ngày 31/10/2010, tại Hội trường 208, 209 Phan Thanh - Đà Nẵng , Công Đoàn Trường Đại học Duy Tân đã tổ Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2013). Tham dự Đại hội có bà Đặng Thị Kim Liên...