English

Tags: Đoàn công tác CMU

Ghi nhận từ buổi làm việc về dự án Capstone tại ĐH Duy Tân

16/03/2012

"Thực sự nghiêm túc nhưng cũng không kém phần sôi nổi và đầy bổ ích" - đó là cảm nhận chung về buổi làm việc giữa Đoàn công tác CMU với sinh viên làm Capstone của Đại học Duy Tân...