Vòng quanh thế giới
Cuộc sống của người lùn trong quán bar ở Philippines

Cuộc sống của người lùn trong quán bar ở Philippines

Người lùn làm việc trong quán bar ở Philippines luôn phải nhận mức lương bèo bọt, không được hưởng phúc lợi xã hội, bị phân biệt đối xử và coi như những người tàn tật.