Thời trang
H&M cập nhật thông tin về Việt Nam, Suboi là đại diện thương hiệu

H&M cập nhật thông tin về Việt Nam, Suboi là đại diện thương hiệu

Website chính thức của H&M đã cập nhật thêm ngôn ngữ mới là tiếng Việt. Khách hàng Việt Nam có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin về sản phẩm cũng như toàn bộ giá tiền đã được quy đổi sang Việt Nam đồng.