"Sao"
Phim ‘Xác ướp’ của Tom Cruise có thể gây lỗ 95 triệu USD

Phim ‘Xác ướp’ của Tom Cruise có thể gây lỗ 95 triệu USD

Lĩnh trách nhiệm mở đầu Dark Universe - Vũ trụ Đen tối xoay quanh hàng loạt quái vật biểu tượng của hãng Universal, nhưng The Mummy (2017) lại phải hứng chịu quá nhiều lời chê bai từ giới phê bình khó tính.