Sáng tác mới
Trí tuệ của hoa, câu chuyện của người

Trí tuệ của hoa, câu chuyện của người

Con người, sinh vật ưu việt trong vũ trụ, dường như lại trở nên nhỏ bé và hạn hữu trong câu chuyện kể về cuộc tồn sinh vĩ đại và diệu kỳ của những bông hoa.