Sáng tác mới
Cu Trí bàn về đàn ông và gia đình

Cu Trí bàn về đàn ông và gia đình

Sách “Đàn ông trưởng thành không vô tâm” của nhà báo Hoàng Minh Trí bàn về đàn ông trong mối quan hệ với con cái, gia đình và xã hội.

Xem nhiều nhất

Học Hệ thống Thông tin Quản lý ở ĐH Duy Tân không lo thất nghiệp

Khi nhắc tới Công nghệ Thông tin chắc chắn rất nhiều người chỉ nghĩ tới máy tính, phần mềm thiết kế… mà không biết rằng ngành này còn có rất nhiều chuyên ngành đào tạo rất thú vị. Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS - Management Information Systems) được nhận định là một trong những ngành “hot” trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nhưng với nhiều người, nó vẫn khá là mới mẻ.