Lăng kính giới trẻ
Tây Tạng và hành trình chinh phục ‘nóc nhà thế giới’ của 40 biker Việt

Tây Tạng và hành trình chinh phục ‘nóc nhà thế giới’ của 40 biker Việt

Tháng 4 - tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam đã tổ chức thành công chuyến Việt Nam - Lào - Tây Tạng trong23 ngày liên tục, gồm 40 biker.