Học đường
Đại học Duy Tân Tuyển sinh ngành Luật Kinh tế 2017

Đại học Duy Tân Tuyển sinh ngành Luật Kinh tế 2017

Khi nói tới ngành Luật, hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ học Luật ra sẽ làm Luật sư, và nếu không làm cái nghề “cãi thuê” ấythì cũng sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Tất nhiên suy nghĩ ấy là không sai, nhưng chưa đủ bởi ngoài việc trở thành Luật sư, những người tốt nghiệp ngành Luật có rất nhiều cơ hội việc làm với nhiều vị trí khác nhau

Xem nhiều nhất

Học Hệ thống Thông tin Quản lý ở ĐH Duy Tân không lo thất nghiệp

Khi nhắc tới Công nghệ Thông tin chắc chắn rất nhiều người chỉ nghĩ tới máy tính, phần mềm thiết kế… mà không biết rằng ngành này còn có rất nhiều chuyên ngành đào tạo rất thú vị. Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS - Management Information Systems) được nhận định là một trong những ngành “hot” trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nhưng với nhiều người, nó vẫn khá là mới mẻ.