Cuộc sống muôn màu
Khi yêu một người đừng ôm quá nhiều hy vọng

Khi yêu một người đừng ôm quá nhiều hy vọng

Thế nên khi tôi nói yêu một người, tôi cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều họ sẽ thành tâm yêu thương lại tôi, hoặc giả tôi cũng sẵn sàng chấp nhận giờ này phút này họ ở bên cạnh mình, nhưng giờ sau phút sau họ đã đi đến một nơi xa xôi khác.