Cuộc sống muôn màu
Thoát khỏi cô đơn

Thoát khỏi cô đơn

Cô đơn là khi thấy mình lạc lõng, không tìm thấy ai đồng điệu để chia sẻ buồn vui. Người cô đơn không tìm thấy cho mình một chỗ đứng giữa cuộc đời, chẳng biết mình sinh ra để làm gì, chẳng hiểu vì sao mình tồn tại ...