Cuộc sống muôn màu
Thanh xuân quý giá không dành cho người không biết trân trọng

Thanh xuân quý giá không dành cho người không biết trân trọng

Tình yêu vốn không phải là thứ vĩnh cửu, bất biến, nhưng một khi đã cầm lên được tình cảm, tuổi xuân của một người, phải học cách để đặt xuống trong sự đàng hoàng và tử tế. Đó là bản lĩnh của một tình yêu chân chính.