Công nghệ
Yahoo sẽ đổi tên thành Altaba

Yahoo sẽ đổi tên thành Altaba

Sau thương vụ bán mảng kinh doanh cốt lõi cho Verizon, Yahoo sẽ đổi tên thành Altaba.