HỌC PHÍ 2017 - 2018

edf40wrjww2DTU_PROC_GUIDE:CONTENT_ARTICLE_ENROLL

I. CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG (Kể cả liên thông)

Đại học

Cao đẳng

Điều dưỡng

Dược

Bác sỹ Đa khoa

7,2 triệu/kỳ

6,16 triệu/kỳ

- Đại học: 8 triệu/kỳ

- Đại học: 12,5 triệu/kỳ

- Liên thông:

+ Ban ngày: 12,5 triệu/kỳ (từ Thứ hai - Thứ sáu)

+ Ban đêm & ngày: 15 triệu/kỳ (tối Thứ sáu & ngày Thứ bảy, Chủ nhật)

25 triệu/kỳ

- Cao đẳng: 6,4 triệu/kỳ

- Liên thông: 8,48 triệu/kỳ

II. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

CMU

PSU

CSU

1+1+2

2+2

3+1

4+0

ĐH:

10 triệu/kỳ

ĐH:

10 triệu/kỳ

ĐH:

9 triệu/kỳ

- Học phí ở DTU: 20 triệu VNĐ/kỳ

- Học phí ở LCCC: 1.900 USD/kỳ.

- Sinh hoạt phí: 5.250 USD/kỳ

- Học phí ở DTU: 20 triệu VNĐ/kỳ

- Học phí ở Appalachian State: 9.500 USD/kỳ. Sinh hoạt phí: 4.000 USD/kỳ

- Học phí ở Medaille: 8.500 USD/kỳ. Sinh hoạt phí: 5.500 USD/kỳ

- Học phí ở DTU: 17 triệu VNĐ/kỳ

- Học phí ở Coventry: 8.500 USD/kỳ

- Sinh hoạt phí: 5.000 USD/kỳ

Du học tại chỗ với Đại học Upper Iowa, Mỹ: Học phí 2500 USD/năm.

Khóa 2016, giảm 50% suốt 4 năm học

CĐ:

8 triệu/kỳ

CĐ:

8 triệu/kỳ

III. Cao học: 14 triệu/kỳ

IV. Tiến sĩ:  50 triệu/kỳ

V. Bằng 2: 2 năm (học phí thu theo đợt, mỗi đợt thu từ 10 -12 tín chỉ)

Ngành QTKD chuẩn PSU: bao gồm (34 tín chỉ quốc tế+ 39 tín chỉ thường)

Ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị du lịch, Quản trị kinh doanh: Khoảng gần 80 tín chỉ thường

Tín chỉ thường:

350.000 đồng/tín chỉ

Tín chỉ quốc tế : 650.000 đồng/tín chỉ

Tín chỉ thường:

350.000 đồng/tín chỉ

VI. Từ xa: 2,4 triệu/kỳ (THPT: 4 năm; TC: 2,5 năm; CĐ: 2 -> 2,5 năm; ĐH: 2 năm)

Các ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

VII. Cao đẳng nghề: 4 triệu/kỳ

Các ngành: Công nghệ Thông tin, Kế toán Doanh nghiệp, Quản trị Khách sạn

 
 

Để tạo điều kiện cho gia đình phụ huynh sinh viên ở xa, có con em đang theo học tại trường, Quý vị có thể nộp học phí qua ngân hàng theo địa chỉ sau:

Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng

Số tài khoản: 2007.211.04.00005 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

 

 

Các thông tin khác