LIÊN HỆ

Đại học Duy Tân

254 (182 số cũ) Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3653 561 - 3650 403 - 3827 111

Fax: (0236) 3650 443

Website: http://duytan.edu.vn

http://tuyensinh.duytan.edu.vn

http://nhungdieucanbiet.edu.vn

Đóng cửa sổ