TAG: BẢNG XẾP HẠNG TIMES HIGHER EDUCATION (THE)


Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022

20/09/2021

Top 500 Đại học TTổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2022. Năm nay, có 5 đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới này.ốt nhất Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.