English

Tags: ung thư tụy

Báo cáo về Nguyên lý và Liệu pháp Điều trị Ung thư Tụy gốc tại Duy Tân

18/06/2014

Hiệu quả trong việc nghiên cứu cơ chế phân tử và liệu pháp điều trị ung thư tụy gốc của các nhà khoa học đang mang đến những tia hy vọng mới cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư tụy trên toàn thế giới...