English

Tags: tọa đàm

Tọa đàm Khoa học về Bách khoa Toàn thư Việt Nam

Tọa đàm Khoa học về Bách khoa Toàn thư Việt Nam

03/11/2017

Ngày 5/11/2017, Khoa Luật - Đại học Duy Tân đã phối hợp với Ban Biên soạn Quyển Luật học thuộc Đề án Bách khoa Toàn thư Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học...

Tọa đàm “Cộng đồng Đông Á: Từ Ý tưởng đến Hiện thực”

Tọa đàm “Cộng đồng Đông Á: Từ Ý tưởng đến Hiện thực”

16/11/2017

Sáng ngày 16/11/2017, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Cộng đồng Đông Á: Từ ý tưởng đến hiện thực”...

Đại học Duy Tân Tổ chức Tọa đàm Khoa học về Trách nhiệm Hình sự của Pháp nhân

Đại học Duy Tân Tổ chức Tọa đàm Khoa học về Trách nhiệm Hình sự của Pháp nhân

28/12/2017

Ngày 28/12/2017, Khoa Luật Đại học Duy Tân phối hợp với Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình Tọa đàm Khoa học với chủ đề “Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự...

Tọa đàm “Những Kiến thức và Kỹ năng cần Trang bị cho Sinh viên để trở thành Kỹ sư Công nghệ Thông tin giỏi”

Tọa đàm “Những Kiến thức và Kỹ năng cần Trang bị cho Sinh viên để trở thành Kỹ sư Công nghệ Thông tin giỏi”

26/03/2018

Sáng 25/3/2018, Khoa Đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân tổ chức Buổi tọa đàm với chủ đề “Những kiến thức & Kỹ năng cần trang bị cho sinh viên để trở thành kỹ sư Công nghệ Thông tin giỏi”. Đây là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên giữa Đại học Duy Tân với các doanh nghiệp phần mềm, doanh nghiệp...