English

Tags: tập tuấn

Khai giảng lớp tập huấn cán bộ công đoàn các trường ngoài công lập tại ĐH Duy Tân

26/11/2009

Nhằm giúp cán bộ công tác công đoàn ở các đơn vị cơ sở nhận thức và quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước, sáng ngày 26 tháng 11 năm 2009, Công đoàn Giáo dục Việt Nam...