English

Tags: trài trợ

Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU 2016 Đồng hành Cùng Nhà tài trợ

17/03/2016

Từ ngày 13/3 - 20/3/2016, 17 thí sinh nổi bật nhất được chọn bước tiếp vào Vòng Chung kết Cuộc thi “Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU 2016” đã đồng hành cùng các Nhà tài trợ...