English

Tags: ngày 9/1

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm Đại học Duy Tân

11/01/2013

Sáng ngày 09/01/2013, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã về thăm trường Đại học Duy Tân và tham dự Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Học sinh - Sinh viên...