English

Tags: khoa khoa học xã hội và nhân văn

Âm vang Khúc ca “Nước non Ngàn dặm”

Âm vang Khúc ca “Nước non Ngàn dặm”

19/05/2014

Tối 18/5/2014, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn Đại học Duy Tân đã tổ chức chương trình Văn nghệ “Nước non Ngàn dặm” chào mừng 39 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm 124 ...

Hội thảo “Việt Nam - Châu Á: Những mối Quan hệ Lịch sử, Văn hóa và Văn học”

Hội thảo “Việt Nam - Châu Á: Những mối Quan hệ Lịch sử, Văn hóa và Văn học”

24/05/2018

Nhằm tạo điều kiện cho các học giả, các nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu về mối quan hệ Việt Nam - Châu Á, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Duy Tân phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo Khoa học “Việt Nam...

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Việt Nam - Châu Á: Những mối Quan hệ Lịch sử, Văn hóa và Văn học”

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Việt Nam - Châu Á: Những mối Quan hệ Lịch sử, Văn hóa và Văn học”

24/05/2018

Sáng 23/5, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn -Trường Đại học Duy Tân phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Việt Nam - châu Á...

“Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”

“Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”

24/05/2018

Hôm nay (23/5), tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia: “Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”, do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á –Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức...

Chuyên đề: Văn hóa Hội tụ trong Bối cảnh Truyền thông Đa phương tiện tại Đại học Duy Tân

Chuyên đề: Văn hóa Hội tụ trong Bối cảnh Truyền thông Đa phương tiện tại Đại học Duy Tân

20/08/2018

Sáng ngày 18/8/2018, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Duy Tân đã tổ chức chuyên đề “Văn hóa hội tụ trong bối cảnh truyền thông Đa phương tiện” tại Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có TS. Đỗ Anh Đức - Giảng viên chính trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học