English

Tags: hợp tác

Công ty SUN Việt Nam đặt quan hệ với ĐH Duy Tân

Công ty SUN Việt Nam đặt quan hệ với ĐH Duy Tân

07/08/2009

Sáng ngày 06 tháng 08 năm 2009, tại phòng họp 706 Cơ sở K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với đại diện công ty Sun Việt Nam để trao đổi chương trình JEDI...

Đại học Bakke Graduate, Hoa Kỳ cung cấp chương trình MBA tại Việt Nam

Đại học Bakke Graduate, Hoa Kỳ cung cấp chương trình MBA tại Việt Nam

08/10/2009

Chiều 6/10/2009, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Đại học Bakke Graduate (BGU), Hoa Kỳ về chương trình hợp tác giảng dạy Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Việt Nam...

Chương trình “Sáng kiến phát triển và đào tạo Java” (JEDI) tại Đại học Duy Tân

Chương trình “Sáng kiến phát triển và đào tạo Java” (JEDI) tại Đại học Duy Tân

18/11/2009

Trong 2 ngày 16 & 17/11/2009, tập đoàn Sun Microsystems phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức khóa đào tạo JEDI (Sáng kiến phát triển và đào tạo Java) cho các giảng viên Công nghệ thông tin...

Hợp tác đào tạo với ĐH bang Pennsylvania-Mỹ

Hợp tác đào tạo với ĐH bang Pennsylvania-Mỹ

18/01/2010

Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) và Trường ĐH bang Pennsylvania-Mỹ (gọi tắt là Penn State) vào ngày 17-1 đã ký kết chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán...

Chuyển giao chương trình đào tạo gốc ngành QTKD và kế toán theo chuẩn quốc tế

Chuyển giao chương trình đào tạo gốc ngành QTKD và kế toán theo chuẩn quốc tế

18/01/2010

Sáng 17-1, Trường Đại học (ĐH) Duy tân và ĐH bang Pennsylvania (Mỹ) tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo gốc ngành QTKT và Kế toán của Trường ĐH Penn State cho ĐH Duy Tân...

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ

18/01/2010

Ngày 17.1, trường Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng và Đại học Penn State, Mỹ tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State...

Đại học Duy Tân hợp tác với trường của Mỹ

Đại học Duy Tân hợp tác với trường của Mỹ

18/01/2010

Ngày 17/1, trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng và Đại học Penn State, Mỹ tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State...

Ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế

Ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế

18/01/2010

Ngày 17/1, Trường ĐH Duy Tân tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán của ĐH Penn State(Hoa Kỳ) cho ĐH Duy Tân. Tham dự buổi lễ...

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với Đại học Penn State (Hoa Kỳ)

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với Đại học Penn State (Hoa Kỳ)

18/01/2010

Ngày 17/1, trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Đại học Bang Pennsylvania (Đại học Penn State-Hoa Kỳ) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh...

Chương trình ký kết hợp tác quốc tế

Chương trình ký kết hợp tác quốc tế

20/01/2010

Sáng ngày 17/01/2010, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Đại học Penn State cho Đại học Duy Tân...