English

Tags: hội nghị hóa học xanh Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác Phát triển Hóa học Xanh

29/08/2018

Đó là nội dung hội nghị hóa học xanh Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 với chủ đề “Cải thiện cuộc sống với hóa học xanh thông qua sự hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc” được tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng từ ngày 26 đến 29.8. Đây là hội nghị thường niên luân phiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc...