English

Tags: học bổng tại Duy Tân

Lần đầu tiên có Học bổng Tài năng ở DTU 2018

15/02/2018

Học bổng Tài năng sẽ dành cho tất cả thí sinh đăng ký theo học các ngành: Big Data & Machine Learning, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Luật Kinh tế tại ĐH Duy Tân...