English

Tags: công bố quốc tế

Công bố Quốc tế ISI của các Đại học Việt Nam trong Năm học 2016-2017

Công bố Quốc tế ISI của các Đại học Việt Nam trong Năm học 2016-2017

29/07/2017

Dữ liệu của bài viết được chiết xuất từ thông tin của gần 8.500 bài báo ISI có xuất xứ Việt Nam trong 3 năm trở lại đây từ 2015 đến giữa 2017, được tải từ cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)...

Đại học Duy Tân với hơn 1 Công bố Quốc tế mỗi ngày trong năm 2017

Đại học Duy Tân với hơn 1 Công bố Quốc tế mỗi ngày trong năm 2017

03/01/2018

Một trong những chỉ số đánh giá sự phát triển của một trường đại học là lượng công bố quốc tế tích lũy và hàng năm. Trong năm 2017, Đại học (ĐH) Duy Tân đã có 372(*) công trình ở cấp độ quốc tế...

Các trường Đại học Việt Nam qua Công bố Quốc tế: Nhìn từ Dữ liệu Scopus

Các trường Đại học Việt Nam qua Công bố Quốc tế: Nhìn từ Dữ liệu Scopus

16/08/2018

Công bố các công trình nghiên cứu ở tầm quốc tế luôn là chủ đề gây chú ý trong mấy năm gần đây đối với toàn xã hội. Như đầu năm nay, qua việc dư luận xã hội trong nước sục sôi vì chuyện bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư không có bài báo ISI/SCOPUS...