English

Tags: cuộc thi ERC2019

Cán bộ Đại học Duy Tân giành giải Nhất cuộc thi ERC2019

28/12/2019

Vượt qua rất nhiều mô hình dự thi, mô hình Máy học Nhận diện Cảm xúc từ giọng nói của Trần Bảo Toàn - Cán bộ Trung tâm Công nghệ Phần mềm (CSE) của Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc được trao giải Nhất tại cuộc thi ERC2019 (Emotion Recognition Challenge). Đây là cuộc thi do trường ĐH Khoa học Tự nhiên...

9x Sáng chế Mô hình nhận diện Cảm xúc

29/12/2019

“Thiết kế mô hình nhận diện cảm xúc, tôi muốn góp phần đưa ra những cảnh báo để giúp giảm thiểu các tai nạn, có thể ứng dụng trong sản xuất ô tô”.Đó là chia sẻ của anh Trần Bảo Toàn - Trung tâm Công nghệ phần mềm (CSE) của Đại học Duy Tân, người vừa đạt giải nhất cuộc thi ERC 2019 (Emotion Recognition Challenge) với mô hình nhận diện cảm xúc...