English

Tags: Tân sinh viên K21

Tọa đàm Phương pháp học Đại học

18/10/2015

Nhằm giúp các Tân sinh viên Khóa K21 hiểu rõ hơn về các phương pháp học tập hiệu quả ở đại học đồng thời tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa sinh viên các Khóa trong trường ...