English

Tags: Tọa đàm

Cải tiến Phương pháp dạy môn Khoa học Xã hội trước Yêu cầu Đổi mới

04/12/2015

Sáng 3/12/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Tọa đàm “Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn trước yêu cầu đổi mới” tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Tọa đàm Trách nhiệm Giải trình Tư pháp trong Bối cảnh Tăng cường Cải cách Tư pháp và Hội nhập Quốc tế ở Việt Nam

29/01/2019

Sáng ngày 25/1/2018, Khoa Luật Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi Tọa đàm Khoa học: “Trách nhiệm giải trình Tư pháp trong bối cảnh tăng cường cải cách Tư pháp và Hội nhập quốc tế ở Việt Nam”. Tham dự có các khách mời đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện đến từ Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân

Chiếu phim và Tọa đàm về Lễ Khánh thành Bia tri ân Cha Alexandre de Rhodes tại Nghĩa trang Armenia, Thành phố Isfahan, Iran

16/04/2019

Sáng ngày 13/4/2019, buổi chiếu phim và tọa đàm về Lễ Khánh thành bia tri ân cha Alexandre de Rhodes tại nghĩa trang Armenia (thành phố Isfahan, Iran) đã diễn ra tại Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung. Tham dự có Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Duy Tân

Tọa đàm: Luận bàn về Giáo dục Đại học Việt Nam

07/06/2019

Sáng ngày 5/6/2019, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Luận bàn về Giáo dục Đại học Việt Nam”. Buổi Tọa đàm có sự tham dự của ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Tp. Đà Nẵng...

Tọa đàm Chăm sóc Sức khỏe với Chủ đề “Dinh dưỡng Phòng bệnh cho Gia đình"

21/10/2019

Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019) và kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học Duy Tân (11/11/1994 - 11/11/2019), Chi hội Nữ trí thức Đại học Duy Tân phối hợp với khoa Y tổ chức buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe với chủ đề “Dinh dưỡng phòng bệnh cho gia đình” vào sáng 19/10/2019 tại cơ sở số 3 Quang Trung...

Tọa đàm Chuyên đề “Sinh viên với quyền Sở hữu Trí tuệ”

04/12/2019

Sáng ngày 4/12/2019, Khoa Luật - Đại học Duy Tân phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ - Văn phòng Đại diện tại Tp. Đà Nẵng tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Sinh viên với quyền Sở hữu trí tuệ”. Chương trình có sự tham dự của...