English

Tags: TS Lê Hoàng Sinh

Nhà Khoa học Đại học Duy Tân với Công bố ISI đạt IF = 21.875

Nhà Khoa học Đại học Duy Tân với Công bố ISI đạt IF = 21.875

13/08/2018

Ngày 9.8.2018, Tạp chí hàng đầu Advanced Energy Materials đã đăng tải bài báo của TS Lê Hoàng Sinh - Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển ĐH Duy Tân (đồng tác giả liên hệ) phối hợp nghiên cứu cùng các đồng nghiệp Hàn Quốc...