English

Tags: SEAMEO

Triển vọng mới cho sinh viên Duy Tân thực tập tại Thái Lan

21/02/2019

Từ ngày 24 - 26/1/2019, đoàn công tác của trường Đại học Duy Tân do ThS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đã có buổi gặp và trao đổi công việc với Ban Thư ký Tổ chức SEAMEO (Hiệp hội các Bộ trưởng Giáo dục...

Đại học Duy Tân Đăng cai Tổ chức Hội nghị Mạng lưới Thực tập cho Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 6

15/10/2019

Với mong muốn tăng cường giao lưu, chia sẻ quan điểm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trao đổi sinh viên giữa các nước, Đại học Duy Tân vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới Thực tập cho sinh viên Đông Nam Á...

Mạng lưới Trao đổi Thực tập sinh ASEAN: Cơ hội lớn dành cho Sinh viên Duy Tân

19/10/2019

Nhằm đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận của Chương trình trao đổi thực tập sinh ASEAN (SEA-TVET) lần thứ 4 để góp phần thúc đẩy hợp tác về giáo dục, khoa học, văn hóa giữa các trường trong khu vực ASEAN và các đối tác của SEAMEO...

Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Duy Tân

01/09/2022

SEAMEO và Trường Đại học Duy Tân sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn Chính sách Giáo dục Đại học trong khu vực; Các chương trình hợp tác về nghiên cứu và phát triển; Các chương trình trao đổi và phát triển chuyên môn; Các chương trình tập trung hướng đến sinh viên và sự tham gia của sinh viên...

ĐH Duy Tân Hợp tác Toàn diện với Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á

01/09/2022

Hợp tác quốc tế đang trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước hiện nay, nhất là trong lịch vực giáo dục. Bắt kịp xu hướng đó, cùng với việc hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, Đại học (ĐH) Duy Tân đã ký kết với nhiều tổ chức...

Đại học Duy Tân ký kết hợp tác toàn diện với SEAMEO

11/09/2022

Mới đây nhất, Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác toàn diện cùng Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization - SEAMEO) để góp phần đổi mới đào tạo và đẩy mạnh sự phát triển của hai đơn vị. Được biết, Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) là một tổ chức quốc tế và liên chính phủ được thành lập vào ngày 30-11-1965...